12 Ayat Al-Quran Tentang Bahasa Arab

12 Ayat Al-Quran Tentang Bahasa Arab
12 Ayat Al-Quran Tentang Bahasa Arab

AlQuranPedia.Org - Bahasa Arab adalah bahasa terbaik dengan susunan yang sempurna dan kualitas bahasa tingkat tinggi. Dengan segala kesempurnaan dan keistimewaan bahasa Arab inilah yang menjadikannya sebagai bahasa kitabullah, Al-Quranul Karim. Sampai saat ini belum ada yang mampu menandingi kehebatan bahasa Arab.
Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang bahasa Arab. Simak selengkapnya pada tulisan ini.

1
Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini (Al-Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-Ahqaaf : 12)

2
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)." Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. (Q.S. An-Nahl : 103)

3
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap (siksa) Allah. (Q.S. Ar-Ra’d : 37)

4
dengan bahasa Arab yang jelas. (Q.S. Asy-Syu’araa’ : 195)

5
Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam. (Q.S. Asy-Syuuraa : 7)
6
Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya). (Q.S. Az-Zukhruf : 3)

7
(Ialah) Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa. (Q.S. Az-Zumar : 28)

8
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, (Q.S. Fushshilat : 3)

9
Dan jikalau Kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al-Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh." (Q.S. Fushshilat : 44)

10
Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Ibrahim : 4)

11
Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. (Q.S. Thaahaa : 113)

12
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (Q.S. Yusuf : 2)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bahasa Arab. Semoga tulisan ini menambah wawasan dan pengetahuan kita.
Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 2 Sya’ban 1439 Hijriyah/17 April 2018 Masehi.

2 comments:


EmoticonEmoticon