7 Ayat Al-Quran Tentang Madinah

7 Ayat Al-Quran Tentang Madinah
7 Ayat Al-Quran Tentang Madinah
AlQuranPedia.Org - Madinah adalah salah satu kota yang sangat mulia dalam Islam, kota yang diberkahi Allah, kota yang suci dan kota yang sangat dicintai nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Madinah memiliki nama lain yaitu Yatsrib dan Thaybah. Kota Madinah juga disebut sebagai kota Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Banyak hadits yang menunjukkan keutamaan kota Madinah.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,Kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya, dan tidaklah seseorang tetap tegar atas kesusahan dan kesulitan kota Madinah, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafa’at baginya pada hari kiamat.” (HR. Muslim)
Hadits lain yakni,

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Demi Allah! Sesungguhnya kamu merupakan bumi Allah yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu niscaya aku tidak akan keluar darimu.” (HR. Tirmizdi dan Ibnu Majah. Hadits ini hadits shahih)

Di setiap penjuru Madinah ada malaikat, selalu dijaga.

Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit tha’un (lepra) tidak pula Dajjal. (HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan iman kelak akan kembali ke Madinah.

Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Masih banyak lagi hadits yang menjelaskan keutamaan Madinah.

Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang kota Madinah.

1
Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, (Q.S. Al-Ahzaab : 60)
2
Di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. (Q.S. At-Taubah : 101)

3
Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mreka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)." Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari. (Q.S. Al-Ahzaab : 13)

4
Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, (Q.S. At-Taubah : 120)

5
Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya." Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. (Q.S. Al-Munaafiquun : 8)

6
Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. (Q.S. Al-Anfaal : 26)

7
Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung. (Q.S. Al-Hasyr : 9)

Itulah ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kota Madinah. Semoga tulisan ini menambah wawasan  dan keimanan kita terhadap agama Islam.
Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 3 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah/22 Desember 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon