17 Ayat Al-Quran Tentang Neraka

17 Ayat Al-Quran Tentang Neraka
17 Ayat Al-Quran Tentang Neraka


Al-QuranPedia.Org - Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan neraka dan surga sebagai ujian bagi kita. Neraka diciptakan sebagai tempat bagi para pendosa dan orang kafir. Sebaliknya, surga diciptakan sebagai tempat bagi hamba-hamba Allah Jalla Jalaluh yang sholih. Neraka di Al-Quran memiliki banyak sebutan, namun yang popular dan sudah tidak asing di telinga kita adalah “An-Naar”. Neraka itu berisi siksaan yang tidak kenal ampun, siksaan yang amat pedih, sangat menyakitkan, dan tidak ada yang tahan dengan siksaan di neraka. Bahkan syetan sekalipun yang tercipta dari api tetap merasakan pedihnya api neraka Jahannam yang sangat membakar.

Sudah seharusnya bagi setiap muslim takut dengan siksaan neraka dan merindui surga Allah Tabaraka Wa Ta’ala. Tidaklah seorang itu beriman kecuali akan tersentuh hatinya kala mendengar dan melihat ayat Al-Quran mengenai neraka dan siksaannya. Neraka itu sangatlah dahsyat siksaannya, api yang kita rasakan di dunia hanyalah sepertujuh puluh dari api neraka. Jangankan terkena api, terkena sinar matahari saja kita sudah kepanasan. Kita takut dengan neraka, tapi tidak takut membawa dosa saat mati? Sungguh mengherankan.
Pada tulisan ini kami akan membahas mengenai ayat-ayat tentang neraka, baik itu segi penyebutannya maupun maksudnya. Sebenarnya ayat yang membahas tentang neraka itu teramat banyak, namun kami hanya menyebutkan beberapa saja di sini.

Siksaan di Neraka tidak akan pernah diringankan sedikit pun dan para penghuni neraka tidak akan disiksa sampai mereka mati

mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, (Q.S. Ali ‘Imran : 88)

Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir. (Q.S. Faathir : 36)

Dua golongan makhluk yang akan menghuni neraka

Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap- tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan dari pada-Ku: "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama." (Q.S. As-Sajdah : 13)

Neraka itu tempatnya orang-orang kafir, musyrik, zalim, munafik dan yang sejenisnya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Ali ‘Imran : 116)

Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim, (Q.S. Al-A’raaf : 41)

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (Q.S. An-Nisaa’ : 145)

Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. (Q.S. At-Taubah : 113)

Bahan bakar api neraka

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim : 6)

Orang yang ringan timbangannya di akhirat

Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. (Q.S. Al-Mu’minuun : 103)

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas. (Q.S. Al-Qaari’ah : 8-11)

(Baca Juga : Apakah 'Arsy Makhluk?)

Siksaan neraka

Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. (Q.S. Al-Israa’ : 97)

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (Q.S. Al-Kahf : 29)

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisaa’ : 56)

Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim, (Q.S. Al-A’raaf : 41)

Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya. (Q.S. Ar-Rahmaan : 43-44)

Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini." (Q.S. Al-Hajj : 19-22)

Penghuni neraka kepengen balik lagi ke dunia

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu : "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. (Q.S. Faathir : 37)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang neraka. Mari kita jadikan ayat-ayat di atas sebagai renungan bagi kita sehingga kita semakin takut dengan azab-Nya. Perhatikanlah setiap tingkah laku kita, ingatlah bahwa bisa saja hal kecil dapat melemparkan kita ke neraka yang penuh siksaan.
Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah/16 Maret 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon