17 Ayat Al-Quran Tentang Api

17 Ayat Al-Quran Tentang Api
17 Ayat Al-Quran Tentang Api


AlQuranPedia.Org - Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyebut api dengan “An-Nar”. Api di dalam Al-Quran ada yang bermakna untuk api neraka dan ada pula yang bermakna untuk api di dunia. Lebih dari 50% penyebutan api bermakna api neraka Jahannam (yang ada di akhirat). Sementara hanya ada beberapa penyebutan api yang maksudnya api di dunia. Adapun masalah penciptaan, tetap Allah Jalla Jalaluh yang menciptakannya.


Pada tulisan kali ini blog Al-Quran Pedia akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang api. Simak selengkapnya di bawah ini.

1
(Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 13)

2
Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan: "Bunuhlah atau bakarlah dia", lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-‘Ankabuut : 24)

3
Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab Iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah." (Q.S. Al-A’raaf : 12)

4
Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka,sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan). (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 39)

5
Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim", (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 69)

6
Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. (Q.S. Al-Baqarah : 17)

7
Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Q.S. Al-Hijr : 27)

8
Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. (Q.S. Al-Mu’minuun : 104)

9
yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu." (Q.S. Yaasiin : 80)


10
Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: "Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." (Q.S. Thaahaa : 10)

11
Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (Q.S. Shaad : 76)

12
Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku. (Q.S. Az-Zumar : 16)

13
Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). (Q.S. Ar-Rahmaan : 35)

14
(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada keluarganya: "Sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiang." (Q.S. An-Naml : 7)

15
Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia: "Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam." (Q.S. An-Naml : 8)

16
Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. (Q.S. Ali ‘Imran : 131)

17
Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu). (Q.S. Al-Waaqi’ah : 71)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang membahas tentang api. Semoga ayat-ayat di atas menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap Al-Quranul Karim.


Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 5 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah/24 Desember 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon