7 Ayat Al-Quran Tentang Kun Fayakun

7 Ayat Al-Quran Tentang Kun Fayakun
7 Ayat Al-Quran Tentang Kun Fayakun


AlQuranPedia.Org - Tidak ada yang meragukan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa saja berkuasa memasukkan langit dan bumi ke dalam telur yang kecil, bahkan lebih daripada itu Allah Ta’ala berkuasa. Menciptakan Adam tanpa ayah ibu, menciptakan Hawa tanpa ibu dan menciptakan ‘Isa tanpa ayah sangatlah mudah bagi Allah.

Maka dari itu kalau kita baca Al-Quran kita akan jumpai kata-kata “Kun Fayakun”. Mungkin sebagian orang hanya berpendapat bahwa Kun Fayakun hanya terdapat pada Surah Yaasiin, padahal ada 6 lainnya yang menyebutkan hal tersebut. Arti Kun Fayakun adalah “Jadilah, Maka Jadilah Dia”. Kun = Jadilah. Fayakun = Jadilah Hal Tersebut. Jadi kalau Allah ingin berkehendak menciptakan langit dan bumi, cukup bagi Allah berkata “Kun”, maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki Allah Ta’ala.


Tidakkah kita perhatikan besarnya langit dan bumi ini, luasnya samudera dan laut, luasnya jagad raya, menegakkan langit tanpa tiang dan menciptakan bumi tanpa penyanggah. Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu.

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, (Q.S. Al-Mulk : 1)

Pada ayat lain Allah berfirman,

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. (Q.S. Luqman : 10)

Ayat lainnya,

Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. (Q.S. Ar-Ra’d : 2)

Bahkan Allah berkuasa untuk menghancurkan suatu kaum dengan sebentar.

Katakanlah: " Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya)." (Q.S. Al-An’aam : 65)


Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kun fayakun. Simak selengkapnya di bawah ini.

1
Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "kun (jadilah)", maka jadilah ia. (Q.S. An-Nahl : 40)

2
Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya bekata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. (Q.S. Al-Mu’min : 68)

3
Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. (Q.S. Maryam : 35)

4
Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia. (Q.S. Al-Baqarah : 117)

5
Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia. (Q.S. Ali ‘Imran : 47)

6
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia. (Q.S. Ali ‘Imran : 59)

7
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. (Q.S. Yaasiin : 82)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kun fayakun. Semoga ayat-ayat di atas menambah keimanan dan wawasan kita terhadap agama Allah ini.


Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 30 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah/19 Desember 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon