9 Ayat Al-Quran Tentang Rahim

9 Ayat Al-Quran Tentang Rahim
9 Ayat Al-Quran Tentang Rahim


AlQuranPedia.Org - Allah Ta’ala adalah sebaik-baik Pencipta. Tidak ada yang dapat menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada ciptaan Allah ‘Azza Wa Jalla. Ketika Allah Ta’ala menghendaki seseorang untuk hamil, maka janin tersebut diletakkan Allah di dalam rahim yang kokoh. Suatu sistem yang sangat teratur dan terkoordinir dengan sempurna. Siapakah yang dapat membuat rahim dan fungsinya yang sempurna kalau bukan Allah? Mahasuci Allah atas semua ciptaannya yang sempurna tanpa ada cacat sedikitpun.


Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang rahim. Simak selengkapnya pada tulisan ini.

1
Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? (Q.S. Az-Zumar : 6)

2
/Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Ali ‘Imran : 6)

3
Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Al-An’aam : 98)

4
Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (Q.S. Ar-Ra’d : 8)


5
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. Al-Hajj : 5)

6
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). (Q.S. Al-Mu’minuun : 13)

7
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Luqman : 34)

8
Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), (Q.S. Al-Qiyaamah : 37)

9
kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim), (Q.S. Al-Mursalaat : 21)

Itulah pembahasan singkat kita mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang rahim. Semoga tulisan ini menambah keimanan dan ketakutan kita kepada Allah Tabaraka Wa Ta’ala.


Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 18 Rajab 1439 Hijriyah/4 April 2018 Masehi.


EmoticonEmoticon