16 Ayat Al-Quran Tentang Jahannam

16 Ayat Al-Quran Tentang Jahannam
16 Ayat Al-Quran Tentang Jahannam
AlQuranPedia.Org – Jahannam adalah neraka yang disiapkan Allah kepada mereka yang kafir dan berdosa. Semua orang tentu tidak ada yang mau masuk ke dalam Jahannam dan maunya masuk ke dalam surga. Namun disayangkan, betapa banyak orang yang tidak mau masuk ke dalam neraka Jahannam tetapi dirinya sendiri yang malah memasukkan dirinya ke dalam neraka. Maka dari itu perkuat tauhid, aqidah, iman kita, memperbanyak amal sholih kita dan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat.


Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan dan menyebutkan tentang neraka Jahannam. Simak selengkapnya di bawah ini.

1
Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir, (Q.S. Al-‘Ankabuut : 54)

2
Dan barangsiapa di antara mereka, mengatakan: "Sesungguhnya Aku adalah tuhan selain daripada Allah", maka orang itu Kami beri balasan dengan Jahannam, demikian Kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 29)

3
Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya. (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 98)

4
Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. (Q.S. Al-Baqarah : 206)

5
Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (Q.S. Al-Bayyinah : 6)

6
Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. (Q.S. Al-Fajr : 23)

7
dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali. (Q.S. Al-Fath : 6)


8
Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahannam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. (Q.S. Al-Furqaan : 34)

9
Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. (Q.S. Al-Hijr : 43)

10
Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. (Q.S. Al-Israa’ : 18)

11
Di hadapan mereka neraka Jahannam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan (mereka) dari selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar. (Q.S. Al-Jaatsiyah : 10)

12
Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. (Q.S. Al-Jinn : 15)

13
dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. (Q.S. Al-Kahf : 100)

14
Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari." (Q.S. Al-Mu’min : 49)

15
Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. Al-Mulk : 6)

16
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya." (Q.S. Ali ‘Imran : 12)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang membicarakan tentang neraka Jahannam. Semoga kita dijauhkan dari Jahannam dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus-Nya. Semoga tulisan ini menambah wawasan dan pengetahuan Al-Quran kita.


Semoga bermanfaat.


Diselesaikan pada 29 Dzulhijjah 1439 Hijriyah/10 September 2018 Masehi.


EmoticonEmoticon