12 Ayat Al-Quran Tentang Timbangan

 

12 Ayat Al-Quran Tentang Timbangan
12 Ayat Al-Quran Tentang Timbangan

AlQuranPedia.Org – Kita mungkin pernah mendengar kata Al-Miizaan tatkala membaca Al-Quranul Karim. Al-Miizaan secara bahasa artinya timbangan. Namun bila disebutkan di dalam Al-Quran Al-Miizaan maka maknanya bisa jadi 2 hal, yang pertama timbangan kebaikan yakni pada hari Kiamat dan timbangan untuk mengukur takaran berat benda. Kaum yang terkenal berbuat curang dalam hal takaran timbangan adalah kaum Nabi Syu’aib yaitu Madyan.

 

(Baca Juga : Nabi Syu'aib Khotibnya Para Nabi?)


Pada tulisan kali ini blog Al-Quran Pedia akan membahas sedikit mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang timbangan. Simak selengkapnya di bawah ini.

 

1

Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-A’raaf : 8)

 

2

Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. (Q.S. Al-A’raaf : 9)

 

3

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." (Q.S. Al-A’raaf : 85)

 

4

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. Al-An’aam : 152)

 

5

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan. (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 47)

 

6

Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. (Q.S. Al-Mu’minuun : 102)

 

(Baca Juga : Amat Sangat Luasnya Rahmat Allah)


7

Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam. (Q.S. Al-Mu’minuun : 103)

 

8

Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya, (Q.S. Al-Qaari’ah : 6)

 

9

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, (Q.S. Al-Qaari’ah : 8)

 

10

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S. Ar-Rahmaan : 9)

 

11

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (Q.S. Huud : 84)

 

12

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Huud : 85)

 

Itulah berbagai ayat Al-Quranul Hakim yang menyebutkan dan menceritakan tentang timbangan (Al-Miizaan). Semoga pembahasan singkat ini menambah khazanah pengetahuan kita terhadap kandungan Al-Quran.

 

(Baca Juga : Perselisihan Itu Buruk)


Semoga bermanfaat

 

Diselesaikan pada 14 Shafar 1444 Hijriyah/11 September 2022 Masehi.


EmoticonEmoticon