14 Ayat Al-Quran Tentang Perut

14 Ayat Al-Quran Tentang Perut
14 Ayat Al-Quran Tentang Perut

AlQuranPedia.Org – Perut adalah salah satu anggota badan yang disinggung dalam Al-Quran. Sebagian bahasannya adalah mengenai manusia yang keluar dari perut ibunya. Bahasan lain berbicara mengenai azab neraka Jahannam dimana minumannya dapat menghancurkan isi perut. Bahasan lain adalah mengenai penciptaan makhluk yakni hewan ada yang berjalan dengan perutnya. Dan masih ada beberapa bahasan lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quran.

 

(Baca Juga : 17 Ayat Al-Quran Tentang Bukti)


Pada tulisan kali ini Al-Quran Pedia akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan dan menjelaskan tentang perut. Simak selengkapnya di bawah ini.

 

1

Dan mereka mengatakan: "Apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami," dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-An’aam : 139)

 

2

Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). (Q.S. Al-Hajj : 20)

 

3

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (Q.S. An-Nahl : 66)

 

4

kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (Q.S. An-Nahl : 69)

 

5

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (Q.S. An-Nahl : 78)

 

6

(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunanNya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. (Q.S. An-Najm : 32)

 

7

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. An-Nuur : 45)

 

(Baca Juga : Satu Saja Setiap Hari)


8

Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? (Q.S. Az-Zumar : 6)

 

9

(Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, (Q.S. Ad-Dukhaan : 45)

 

10

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. An-Nisaa’ : 10)

 

11

Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan, (Q.S. Al-Mu’minuun : 21)

 

12

Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu. (Q.S. Ash-Shaffaat : 66)

 

13

niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. (Q.S. Ash-Shaffaat : 144)

 

14

dan akan memenuhi perutmu dengannya. (Q.S. Al-Waaqi’ah : 53)

 

Itulah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perut. Semoga bahasan ini menambah khazanah pengetahuan kita mengenai isi kandungan Al-Quranul Karim.


(Baca Juga : Ciri Khas Madzhab Fiqih Ahli Hadits)


Semoga bermanfaat.

 

Diselesaikan pada 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah/1 Desember 2022 Masehi.


EmoticonEmoticon