14 Ayat Al-Quran Tentang Bintang

14 Ayat Al-Quran Tentang Bintang
14 Ayat Al-Quran Tentang Bintang

AlQuranPedia.Org - Allah Tabaraka Wa Ta’ala telah menciptakan berbagai macam makhluk di dunia ini, ada malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan, matahari, bintang, bulan, planet dan lain sebagainya. Semua itu diciptakan Allah dengan berbagai alasan yang haq. Maka dari itu kita harus merenungi ciptaan-ciptaan Allah Ta’ala agar semakin membuat kita takut dan iman kepada-Nya. Allah memuji orang-orang yang merenungi ciptaan-Nya.

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S. Ali ‘Imran : 191)


Pada tulisan ini kita akan membahas salah satu ciptaan Allah yang sangat luar biasa, yakni bintang. Bintang itu diciptakan Allah dengan berbagai fungsi, sebagai petunjuk jalan dalam kegelapan, sebagai penghias langit dan juga sebagai alat pelempar syaitan. Penasaran bukan ayat mana saja yang membicarakan tentang bintang? Simak selengkapnya di sini.

1
Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Al-An’aam : 97)

2
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-A’raaf : 54)

3
(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." (Q.S. Yusuf : 4)

4
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandang (nya), (Q.S. Al-Hijr : 16)

5
Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya), (Q.S. An-Nahl : 12)

6
Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (Q.S. Al-Hajj : 18)


7
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nuur : 35)

8
Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. (Q.S. Al-Furqaan : 61)

9
Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. (Q.S. Ash-Shaaffaat : 88)

10
Demi bintang ketika terbenam. (Q.S. An-Najm : 1)

11
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. (Q.S. Al-Mulk : 5)

12
Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, (Q.S. Al-Mursalaat : 8)

13
dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, (Q.S. Al-Infithaar : 2)

14
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, (Q.S. Al-Buruuj : 1)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang menceritakan dan menyebutkan tentang bintang. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat tentang bintang di dalam Al-Quran, namun pada tulisan ini kami cukupkan sampai 14 saja. Semoga ayat-ayat di atas menjadi renungan bagi kita akan kekuasaan Allah Ta’ala dalam menciptakan makhluk.


Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 26 Shafar 1439 Hijriyah/15 Novembr 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon