22 Ayat Al-Quran Tentang Bulan

22 Ayat Al-Quran Tentang Bulan
22 Ayat Al-Quran Tentang Bulan
AlQuranPedia.Org - Bulan yang selama ini kita lihat saat malam hari adalah ciptaan Allah ‘Azza Wa Jalla. Bulan adalah salah satu ciptaan Allah yang besar. Bulan diciptakan Allah Ta’ala dengan berbagai fungsi, salah satu fungsi utamanya adalah sebagai cahaya penerang kita saat malam hari. Karena ketika malam hari kita hanya mendapat cahaya oleh bulan dan bintang, sedangkan pada pagi hari kita hanya mendapat cahaya oleh matahari.

Pembahasan tentang bulan sangatlah menarik, maka dari itu kami tertarik mengambil judul ayat-ayat Al-Quran tentang bulan. Simak selengkapnya di bawah ini.

1
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah", maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). (Q.S. Al-‘Ankabuut : 61)


2
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al-A’raaf : 54)

3
Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." (Q.S. Al-An’aam : 77)

4
Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Q.S. A-An’aam : 96)

5
Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 33)

6
Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Baqarah : 189)

7
Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. (Q.S. Al-Furqaan : 61)

8
Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (Q.S. Al-Hajj : 18)


9
dan dengan bulan apabila jadi purnama, (Q.S. Al-Insyiqaaq : 18)

10
Sekali-kali tidak, demi bulan, (Q.S. Al-Muddatstsir : 32)

11
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. (Q.S. Al-Qamar : 1)

12
dan apabila bulan telah hilang cahayanya, (Q.S. Al-Qiyaamah : 8)

13
dan matahari dan bulan dikumpulkan, (Q.S. Al-Qiyaamah : 9)

14
Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya), (Q.S. An-Nahl : 12)

15
Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. (Q.S. Ar-Ra’d : 2)

16
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. (Q.S. Ar-Rahmaan : 5)

17
dan bulan apabila mengiringinya, (Q.S. Asy-Syams : 2)

18
Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. Az-Zumar : 5)

19
Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. (Q.S. Faathir : 13)

20
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika Ialah yang kamu hendak sembah. (Q.S. Fushshilat : 37)

21
Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Luqman : 29)

22
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? (Q.S. Nuh : 16)

Itulah pembahasan singkat kita mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang bulan. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran mengenai bulan, namun kami cukupkan sampai di sini saja. Semoga pembahasan ini membuat kita semakin merenungi ciptaan Allah Tabaraka Wa Ta’ala dan semakin menambah wawasan kita terhadap Al-Quran.


Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 26 Shafar 1439 Hijriyah/15 November 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon