Benarkah Jin Ada Yang Islam Ada Yang Kafir?

Benarkah Jin Ada Yang Islam Ada Yang Kafir?
Benarkah Jin Ada Yang Islam Ada Yang Kafir?

AlQuranPedia.Org - Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menciptakan berbagai jenis makhluk. Allah menciptakan manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, planet, matahari, bulan dan lain sebagainya. Setiap ciptaan Allah Ta’ala pasti ada hikmahnya, ada yang hikmahnya diberitahu Allah dan ada yang tidak diberitahu Allah. Kita juga diperintahkan untuk merenungi setiap ciptaan Allah agar semakin membuat kita takut dan yakin kepada-Nya.

Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai apakah benar ada jin yang Islam ada jin yang kafir. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu penciptaan jin. Jin diciptakan dari api yang menyala-nyala.

Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Q.S. Al-Hijr : 27)


Pada ayat lain Allah Ta’ala berfirman,

dan Dia menciptakan jin dari nyala api. (Q.S. Ar-Rahmaan : 15)

Lalu benarkah ada jin yang Islam dan ada jin yang kafir? Jawabannya adalah benar. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta’ala pada surah Al-Jinn. Ketika itu terjadi dialog antara Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sekumpulan jin. Ketika itu jin menjelaskan siapa mereka, kenapa mereka beriman kepada Al-Quran dan Nabi, golongan-golongan mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat (Al-Muslimun) dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran (Al-Qaasithun). Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. (Q.S. Al-Jinn : 14)

Al-Qaasithuun pada ayat adalah orang yang kafir. Mereka akan menjadi kayu bakar api neraka Jahannam.

Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. (Q.S. Al-Jinn : 15)

Bukan hanya Jin muslim, ada pula jin yang beriman.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. (Q.S. Al-Jinn : 11)


Kemudian dipertegas lagi pada ayat lainnya,

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al-Quran), kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (Q.S. Al-Jinn : 13)

Kisah berimannya Jin dikisahkan pula di Surah Al-Ahqaaf.

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)." Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." (Q.S. Al-Ahqaaf : 29-32)

Itulah pembahasan singkat kita mengenai jin yang Islam dan Jin yang kafir. Semoga pembahasan kita ini dapat membuat kita semakin takut dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena kalau kita merenungi pembahasan di atas dan mempelajari kisah masuk Islamnya jin, maka kita akan mengetahui kebenaran Al-Quran yang mana dapat membuat golongan jin masuk Islam.


Semoga bermanfaat.

Diselesaikan pada 20 Shafar 1439 Hijriyah/9 November 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon