Ingat 3 Ayat Ini Sebelum Berbuat Maksiat

Ingat 3 Ayat Ini Sebelum Berbuat Maksiat
Ingat 3 Ayat Ini Sebelum Berbuat Maksiat

AlQuranPedia.Org - Tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan manusia kecuali disertai pula dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang mungkin jarang sekali kita kendalikan. Karena hawa nafsu ini banyak di antara manusia yang melalaikan kehidupan dunia dan melupakan akhiratnya. Padahal, kehidupan dunia itu hanyalah sementara, kalau kata Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bagai ‘musafir’ yang hanya numpang lewat saja, setelah itu kita akan masuk ke dalam alam keabadian yakni akhirat.

Ingatlah saudaraku bahwa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. (Q.S. Yusuf : 53)


Maka dari itu maksiat-maksiat yang kita lakukan adalah bukti nyata nafsu yang gagal kita kendalikan sehingga terjerumus ke dalam lembah dosa yang hina. Pada tulisan kali ini kita akan membahas sedikit tips agar kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Blog Al-Quran Pedia akan memberikan 3 ayat, yang mana selalu ingatlah ayat ini sebelum kita berbuat dosa.

Ayat Pertama

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. (Q.S. Ar-Rahmaan : 46)

Sebelum kita bermaksiat kepada Allah, ingatlah bahwa Dia senantiasa mengawasi kita. Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa lolos dari pengawasan-Nya. Takutlah kita terhadap pengawasan Allah yang selalu mengintai kita setiap saatnya. Allah tak tanggung-tanggung, Allah akan memberikan jaminan dua surga bagi orang-orang yang takut kepada-Nya. Bukan hanya 1 surga, akan tetapi 2 surga akan diberikan kepada kita.

Ayat Kedua

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. Al-Mulk : 12)

Ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah melihat kita. Kita memang tidak akan pernah dapat melihat Allah, akan tetapi Allah melihat kita. Allah akan membalas orang-orang yang takut kepada-Nya berupa ampunan dan pahala yang begitu besar. Bukan hanya sekedar ampunan saja, tetapi Allah akan member kita ganjaran pahala yang besar.

Ayat Ketiga

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya). (Q.S. An-Naazi’aat : 40-41)

Ingatlah saudaraku sebelum kita bermaksiat. Ketika kita sendirian, tidak ada orang, ketika itu hanya ada Allah dan kita saja, kalau kita menahan diri dari maksiat, godaan nafsu kita, semata-mata karena takut kepada Allah Jalla Jalaluh, maka Allah akan memberikan surga kepada kita. Ingatlah, takut dan tahan maka surgalah ganjarannya.


Kita bisa melihat ketiga ayat di atas berbicara mengenai ketakutan seorang hamba kepada Robbnya. Dia tahu bahwa tidak sedikitpun gerak geriknya melainkan Allah melihatnya, mengawasinya dan mengetahuinya. Lihatlah bagaimana pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. (Q.S. An-Nisaa’ : 108)

Keimanan seseorang akan jelas terlihat ketika dia sedang sendirian. Ketika dia sendirian, nafsunya akan bergejolak, syaitan akan mengeluarkan segenap kekuatannya untuk menggodanya agar bermaksiat. Ketika itu tidak ada yang melihatnya, dia sendirian. Tapi dia tahu bahwa Allah senantiasa bersamanya, Allah selalu melihatnya, diapun takut kepada Allah.

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hadiid : 4)

Pada ayat lain Allah Ta’ala berfirman,

sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. (Q.S. Al-Fajr : 14)

Maka dari itu, ingatlah selalu 3 ayat di atas. Ingatlah bahwa Allah menyediakan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang takut kepada-Nya. Allah akan memberikan ganjaran berupa ampunan, pahala dan surga-Nya yang merupakan kenikmatan terbesar. Meskipun awalnya berat, tapi berusahalah. Berusahalah kita bersikap ihsan, yakni “Berbuatlah seakan-akan kita melihat Allah, kalau tidak bisa sesungguhnya Allah melihat kita.”


Semoga pembahasan singkat kita ini bermanfaat.

Diselesaikan pada 13 Shafar 1439 Hijriyah/2 November 2017 Masehi.


EmoticonEmoticon