10 Ayat Al-Quran Tentang Dongeng

10 Ayat Al-Quran Tentang Dongeng
10 Ayat Al-Quran Tentang Dongeng
AlQuranPedia.Org – Kalau kita membaca Al-Quran maka akan kita temukan di dalamnya beberapa kali penyebutan “dongeng”. Penyebutan dongeng di dalam Al-Quran maksudnya adalah pengingkaran kaum musyrikin ketika didatangkan kepada mereka Al-Quran dan peringatan-peringatan agama. Mereka mengatakan bahwa hari berbangkit itu dongeng belaka. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu berisi dongeng-dongeng purbakala dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran itu adalah suatu kebenaran, firman Allah, menjadi petunjuk, peringatan, rahmat, hidayah dan kabar gembira bagi mereka yang beriman.

Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Q.S. Al-A’raaf : 203)


Pada ayat lain Allah berfirman,

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (Q.S. Al-Jaatsiyah : 20)

Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan dan menyebutkan tentang dongeng-dongengan. Simak selengkapnya di bawah ini.

1
Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: "Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata: "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka." (Q.S. Al-Ahqaaf : 17)

2
Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkani (bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu." (Q.S. Al-An’aam : 25)


3
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau kami menhendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini, (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah dongeng-dongengan orang-orang purbakala." (Q.S. Al-Anfaal : 31)

4
Dan mereka berkata: "Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang." (Q.S. Al-Furqaan : 5)

5
Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman (dengan) ini dahulu, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala!" (Q.S. Al-Mu’minuun : 83)

6
Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu" (Q.S. Al-Muthaffifiin : 12-13)

7
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala." (Q.S. Al-Qalam : 15)

8
Dan apabila dikatakan kepada mereka "Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Dongeng-dongengan orang-orang dahulu", (Q.S. An-Nahl : 24)

9
Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini dan (juga) bapak-bapak kami dahulu; ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu kala." (Q.S. An-Naml : 68)

10
Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al-Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. (Q.S. Al-Baqarah : 78)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dongeng-dongengan. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua.


Semoga bermanfaat.


Diselesaikan pada 26 Muharram 1440 Hijriyah/6 Oktober 2018 Masehi.


EmoticonEmoticon