5 Ayat Al-Quran Tentang Nabi Yunus

5 Ayat Al-Quran Tentang Nabi Yunus
5 Ayat Al-Quran Tentang Nabi Yunus

AlQuranPedia.Org – Nabiyullaah Yunus ‘alaihissalaam diutus kepada sebuah kaum yang bernama Ninawa yang terdapat di daerah Mosul, Iraq. Kaum ini menyembah patung dan berhala sehingga Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengingatkan mereka agar kembali menyembah hanya Allah semata. Akan tetapi kaum Yunus menolak beriman kepada risalah yang dibawa Nabi Yunus dan lebih memilih kekafiran daripada keimanan, bahkan mereka mengolok-olok nabi Yunus dan menghinanya. Maka Nabi Yunus marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka.

 

Setelah itu Allah Ta’ala mewahyukan kepada Nabi Yunus agar mengingatkan kaumnya akan datangnya azab Allah. Setelah Nabi Yunus menyampaikan tentang azab tersebut maka beliau pun pergi meninggalkan mereka. Ketika itu kaum Yunus mengetahui bahwa Nabi Yunus telah meninggalkan mereka dan mereka yakin azab akan turun. Mereka yakin bahwa Yunus adalah seorang Nabi dan bertaubat kepada Allah Ta’ala. Ketika Allah melihat jujurnya taubat mereka maka Allah menghilangkan azab itu.

 

Setelah peristiwa itu Nabi Yunus tetap meninggalkan kaumnya karena marah padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Ketika Nabi Yunus berada di kapal maka ombak laut menjadi dahsyat, angin datang begitu kencang dan membuat kapal oleh hingga hampir saja tenggelam. Para penghuni kapal pun mulai membuang barang-barang berat mereka dan melakukan musyawarah untuk melakukan undian siapa yang akan dibuang ke laut. Undian dilakukan dan keluarlah nama Nabi Yunus. Para penghuni kapal tidak mau Nabi Yunus yang dibuang dan melakukan undian ulang dan nama yang keluar lagi-lagi nama Nabi Yunus. Nabi Yunus pun yakin bahwa ini adalah akibat dari beliau yang meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Maka beliaupun  melempar dirinya ke laut.

 

(Baca Juga : Penolong Pada Hari Kiamat)


Pada saat yang bersamaan Allah mengirimkan ikan yang besar dan mengilhamkan kepada ikan tersebut untuk menelan nabi Yunus tapi tidak melukai Nabi Yunus sedikitpun. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dan mengarungi lautan selama beberapa hari. Para ulama berbeda pendapat mengenai lama Nabi Yunus di perut ikan, ada yang mengatakan 3 hari sebagaimana pendapat Qatadah dan ada yang berpendapat 7 hari seperti Abu Ja’far Ash-Shadiq, Abu Malik berpendapat 40 hari dan lain sebagainya. Ketika itu Nabi Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawaah laut, sehingga di kegelapan itu Yunus berdoa,

 

لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

 

Tidak ada tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 87)

 

Kemudian Allah memerintahkan Nabi Yunus memerintahkan ikan besar tersebut memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Selanjutnya Allah Ta’ala memerintahkan Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan memberitahukan mereka bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Kaumnya pun telah beriman kepada Alah dan memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka.

 

Di dalam Al-Quranul Karim Nabi Yunus disebut 5 kali di dalam Al-Quran, 4 kali sebagai Yunus dan 1 kali sebagai Dzun Nun. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang Nabiyullah Yunus, “Tidak layak bagi seorang hamba mengatakan, “Saya (Muhammad) lebih baik daripada Yunus bin Mata.”” (HR. Bukhari dan Muslim)

 

Pada tulisan ini blog Al-Quran Pedia akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Yunus ‘alaihissalaam.

 

1

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (Q.S. An-Nisaa’ : 163)

 

(Baca Juga : 20 Ayat Al-Quran Tentang Kaum 'Ad)


2

dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth. Masing-masing Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya), (Q.S. Al-An’aam : 86)        

 

3

Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. (Q.S. Yunus : 98)

 

4

Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Anbiyaa’ : 87)

 

5

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (Q.S. Ash-Shaaffaat : 139)

 

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabiyullah Yunus ‘alaihissalaam. Semoga tulisan singkat ini menambah pengetahuan dan wawasan kita seputar kisah para nabi Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

 

(Baca Juga : 17 Ayat Al-Quran Tentang Batu)


Semoga bermanfaat.

 

Diselesaikan pada sore hari 9 Ramadhan 1444 Hijriyah/31 Maret 2023 Masehi.


EmoticonEmoticon